Thalassotherapia Crikvenica: primjer izvrsnog upravljanja energijom i vodom

Objekt i zahtjevi klijenta

Thalassotherapia Crikvenica danas predstavlja moderan zdravstveno-turistički kompleks koji svim klijentima pruža izvrsne medicinske usluge temeljene na principe Talasoterapijskog liječenja te najnovijim medicinskim dostignućima. U ustanovi djeluje otorinolaringološki, pulmološko-interni, fizikalni i dječji odjel, a smještajni je kapacitet predviđen za 330 ljudi.

Emasys d.o.o. je na objektu Thalassotherapia Crikvenica ugradio sustav daljinskog očitanja, ukupno na 51 mjernih mjesta te kako bi mogli pratiti potrošnju električne energije, vode, toplinske energije, plina i lož ulja.

 

 

 

 

 

Učinak izvrsnog upravljanja energijom i vodom

Kao bolnica i smještajni kompleks, veliki su potrošači energenata i vode, a potrošnja ovisi o broju gostiju koji borave u kompleksu u bilo kojem trenutku. Uzimajući u obzir godišnji rast noćenja u bolnici, ne bi bilo iznenađujući vidjeti i povećanje potrošnje energenata i vode.

Suprotno, analizom podataka potrošnje iz našeg sustava te implementacijom mjere s ciljem smanjenja potrošnja, uprava kompleksa je uspjela smanjiti potrošnju vode i lož ulja te zadržati potrošnje električne energije u sličnoj razini 2016. godine (kada su kapaciteti kompleksa povećani te je otvorena nova dvorana).