E-panel

Naši E-paneli (LCD monitori) imaju za cilj poticanje pozitivnih promjena u ponašanju Vaših djelatnika kako bi se dodatno utjecalo na smanjenje potrošnje energenata i vode.

E-paneli mogu se konfigurirati kako bi se iz naše web aplikacije AMR Emasys prikazivale informacije o potrošnji energenata i/ili vode u realnom vremenu, kao i niz savjeta za uštedu energenata i vode koji potiču djelatnike na male promjene u svakodnevnom radu gdje se na taj način minimizira njihov negativan utjecaj na okoliš i ostvaruju uštede.

E-paneli su smješteni na najfrekventnijim lokacijama u objektu odabrane isključivo u cilju skretanja pozornosti i utjecaja na što veći broj ljudi (npr. kantine za osoblje, urede (open-plan) otvorenog plana, recepcije itd.).

UKLJUČITE SVOJE DJELATNIKE U VAŠE NAPORE PREMA UČINKOVITIJEM KORIŠTENJU ENERGENATA I VODE – SAZNAJTE VIŠE!