MMS-Mobilna Mjerna Stanica

Mobilna mjerna stanica namijenjena je za mjerenje električnih veličina nekog potrošača, postrojenja ili pak cijelog objekta, a sve u svrhu postizanja povećanja energetske učinkovitosti promatranog potrošača. Izmjerene veličine prenose se preko GSM mreže i šalju u bazu podataka, a zatim se obrađuju i prikazuju u Emasys AMR-u (http://amr.emasys.hr).

Tehničke karakteristike

Mobilna mjerna stanica sastoji se od čvrsto kučište s više komponenata potrebnih za nesmetan i učinkovit rad. Komponente koje dolaze kao komplet i čine cjelinu „MMS“ su:

  • Kabel sa priključnicom za priključenje na napon (naponske grane)
  • Pomoćno ožičenje (četiri žice) za potrebe spajanja naponskih grana
  • Četiri krokodil stezaljke
  • Tri strujna mjerna transformatora (mjerni opseg/struja: 100A, 250A, 400A, 630A, 1000A, 1500A, 2000A i 4000A)
  • Tri nosača za montažu strujnih mjernih transformatora na bakrenu sabirnicu
  • Vanjska GSM antena

FLEKSIBILNO MJERITE POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE - KONTAKTIRAJTE NAS ZA DEMONSTRACIJU!