PROGRAMI ENERGETSKIH OBNOVA ĆE SE NASTAVITI – JESTE LI VI SPREMNI ZA PRIJAVU?

Čak 40% energije koju čovječanstvo troši odnosi se na zgrade. Zgradarstvo zapravo predstavlja sektor u Republici Hrvatskoj s najvećim potencijalom za uštedu energije, usredotočen na povećanje stope obnova zgrada, a s naglaskom na zgrade javnog sektora koji bi s obzirom na njihovu vidljivost u javnom životu, trebali služiti kao model za provedbu mjera energetske učinkovitosti.

Prema vladinom nacrtu Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, predviđen je nastavak provedbe tri ključna programa energetske obnove iz razdoblja od 2014. do 2020. i to za više stambene zgrade, obiteljske kuće i javne zgrade. Programi imaju cilj povećati energetske učinkovitosti, a smanjiti potrošnju energije i vode te emisije CO2 u atmosferu. Kako je financiranje najvažnija prepreka, energetske obnove će se i dalje sufinancirati iz EU fondova, a pozivi na dostavu projektnih prijedloga će biti objavljeni tijekom 2020-2021 godine.

 

ŠTO SE MOŽE UKLJUČITI U PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE?

Koji radovi se mogu uključiti u projektu energetske obnove ovisit će o Pozivu ili natječaju:

 • zamjenu vanjske stolarije,
 • obnovu vanjske ovojnice (toplinska izolacija fasade),
 • ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) kao što su sunčani toplinski pretvarači - kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli),
 • centralizaciju i modernizaciju sustava grijanja uz primjenu OIE,
 • centralizaciju i modernizaciju sustava hlađenja i ventilacije uz primjenu OIE,
 • centralizaciju i modernizaciju sustava za pripremu potrošne tople vode uz primjenu OIE,
 • modernizaciju sustava rasvjete,
 • mjere smanjenje potrošnje vode,
 • ugradnja sustav automatizacije, mjerenja, regulacije, nadzor i upravljanja.

Tijekom planiranja i projektiranja energetske obnove korisno je uključiti ugradnju sustava mjerenja i upravljanja potrošnje energenata (el. energija, plina, pare, lož ulja) i vode. Uvjeti natječaja često uključuju obvezu održivosti projektnih rezultata. Što je bolje nego činjenica da ugradnjom sustava daljinskog očitanja i nadzora moći ćete:

 • kontinuirano gospodariti energijom i vodom
 • odmah biti obaviješteni o izvanrednim gubicima vode
 • mogućnost uvođenja dodatnih mjera prema podacima stvarne potrošnje u različito doba dana ili pak u različitim danima u tjednu,
 • poticati pozitivne promjene u ponašanju djelatnika, članova kućanstva, stanovnika ili stanara
 • moći primijetiti kada prethodna mjera gubi učinkovitost zbog nepravilnog rada sustava ili kada sustav zastari.

 

Uvijek ćete biti korak ispred sa sustavom nadzora!

 

Na temelju izrađenog glavnog projekta s troškovnikom traži se ponuda od izvođača. Tvrtka Emasys d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo kao izvođač ili podizvođač radova ugradnje sustava daljinskog očitanja i nadzora na projektima energetske obnove te nudi:

 • dobavu i isporuka opreme
 • elektromontažni radovi
 • spajanje, programiranje, parametriranje i puštanje u pogon sustava daljinskog očitanja
 • povezivanje sa informacijskim sustavom za nadzor potrošnje (AMR Emasys) i/ili
 • integracija na ISGE sustav za javne zgrade
 • E-panel (prikaz mjernih rezultata na panelu u objektu)
 • prijenos podataka
 • izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja i certifikata
 • obuka korisnika.

 

NAŠI PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE

 • DV Latica - Osijek
 • Medicinski fakultet -  Rijeka
 • Općina Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad
 • OŠ Antun Mihanović – Osijek
 • OŠ Donja Dubrava - Međimurje
 • OŠ Grigor Vitez – Osijek
 • OŠ Hodošan - Međimurje
 • OŠ Pehlin – Rijeka
 • OŠ Varaždinske Toplice – Varaždinska županija
 • PPO Vidrice - Rijeka
 • PŠ Gornje Ladanje – Varaždinska  županija
 • PŠ Karanac – Beli Manastir
 • Sportski centar Nova Ves – Varaždinska županija
 • Srednja škola "Arboretum opeka" Marčan – Varaždinska županije
 • OŠ Draškovec - Međimurje

 

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM!