Novosti
Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

NPOO potpora poduzećima iz energetski intenzivnih industrija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo" (referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01). Poziv je namijenjen malim i srednjim poduzećima iz energetski intenzivnih industrija.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi iz energetskih intenzivnih industrija

Mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):

 • prehrambena industrija (10),
 • proizvodnja pića (11),
 • proizvodnja tekstila (13),
 • proizvodnja odjeće (14),
 • drvoprerađivačka industrija (16),
 • papirna industrija (17),
 • tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18),
 • kemijska industrija (20),
 • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka (21),
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike (22),
 • građevinska industrija (23),
 • metaloprerađivačka industrija (24),
 • proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (25),
 • proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. (28),
 • proizvodnja namještaja (31).

Iznos bespovratnih sredstava

Ukupna bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru Poziva iznose 1.900.000.000,00 knMinimalni iznos bespovratnih sredstava je 750.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 35.000.000,00 kn. Iznosi koji se mogu dodijeliti po prijavitelju su:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

Vrste i intenziteti potpora

 • Regionalne potpore
  • Panonska i Sjeverna Hrvatska – 70% za mala, 60% za srednja i 50% za velika (mid-cap) poduzeća
  • Jadranska Hrvatska – 60% za mala, 50% za srednja i 40% za velika (mid-cap) poduzeća
  • Grad Zagreb – 55% za mala, 45% za srednja i 35% za velika (mid-cap)
 •  Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
  • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska – 80% za mala, 70% za srednja i 60% za velika (mid-cap) poduzeća
  • Grad Zagreb – 70% za mala, 60% za srednja i 50% za velika (mid-cap) poduzeća
 • Potpore za studije zaštite okoliša
  • Potpore za energetske preglede – Sva područja RH – 70% za mala i 60% za srednja poduzeća
 • Potpore male vrijednosti
  • Do 50% prihvatljivih troškova

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Za više informacija, ali i za savjet i pomoć kod kreiranja projektnih prijedloga obratite nam se.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.