Novosti
Mehanizam za oporavak i održivost - natječaji NPOO-a za poduzetnike

U NAJAVI natječaji NPOO-a za poduzetnike

Sažetak natječaja u najavi za poduzetnike temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

1. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Visina sufinanciranja: 100.000,00 EUR- 2.000.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi se odnose na:

 • fotonaponske elektrane
 • elektrane na biomasu
 • bioplinske elektrane
 • sustave za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor
 • koordinacije zaštite na radu

Više informacije o pozivu ovdje.

2. Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj ulaganja je transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave arhitekturom, audiovizualnom djelatnošću, medijima, baštinom, dizajnom i izvedbenom umjetnošću

 • Grupa A: trgovačka društva, obrti i ustanove u kulturi kojima osnivači nisu tijela javne vlasti
 • Grupa B: fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost

Visina sufinanciranja:

 • Grupa A – 39.816,84 EUR (300.000,00 HRK) – 9.954.210,63 EUR (7.500.000,00 HRK)
 • Grupa B – 13.272,28 EUR (100.000,00 HRK) – 185.811,93 EUR (1.400.000,00 HRK)

Intenzitet potpore:

 • Grupa A – Regionalne potpore za ulaganje od 45 % do 70% ovisno o NUTS 2 regiji; Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do 50%; Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do 50%; Potpore za usavršavanje – do 70%
 • Grupa B – do 85%

Prihvatljivih aktivnosti: 

 • gradnja, preuređenje i/ili modernizacije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele, uključujući energetsku obnovu
 • unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga
 • unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu
 • aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.

Više informacije o pozivu ovdje.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.