// mjere za energetsku obnovu

IoT rješenja za energetske obnove

Nudimo naš dugogodišnje iskustvo i stručnost u projektiranju i ugradnji IoT rješenja uključujući sustava daljinskog očitanja na obračunskim i kontrolnim mjernim mjestima energenata i vode što uključuje:

  • dobavu i isporuku opreme
  • elektromontažne radove
  • spajanje, programiranje, parametriranje i puštanje u pogon sustava daljinskog očitanja
  • povezivanje sa informacijskim sustavom za upravljanje energijom i vodom i/ili integracija na ISGE sustav za javne zgrade
  • E-panel (prikaz mjernih rezultata na panelu u objektu)
  • prijenos podataka
  • izradu tehničke dokumentacije
  • obuku korisnika.

Vodimo računa o svim detaljima, prije, tijekom i nakon ugradnje. Svjesni smo kako i gdje projekti mogu zastati i savjetujemo vas u skladu s time.

Dodatno s nama nema van troškovničkih stavaka – naše ponude su izrađene na osnovi “worst case“ scenarija i uključuju sve dodatne troškove koji se u većini slučajeva smanjuju jer se obračun vrši prema stvarno odrađenim stavkama (rekapitulacija radova).

Naše iskustvo i znanje

Projektiranje i ugradnja sustava daljinskog očitanja

Nema van-troškovničkih stavaka

Obračun prema stvarno odrađenim stavkama

Održivost rezultata projekta

Kvantificirajte učinkovitost sustava i daljnjih mjera

Zatražite savjet ili informativnu ponudu za sustav daljinskog očitanja

UNUTAR BUDŽETA I NA VRIJEME