// E-panel

Informacija i edukacija

Naši E-paneli (LED monitori) imaju za cilj poticanje pozitivnih promjena u ponašanju Vaših djelatnika kako bi se dodatno utjecalo na smanjenje potrošnje energenata i vode te pokazivanje Vašim partnerima da brinite o okolišu i očuvanju izvora energije i vode.

Emasys-usluge-epanel-main-1
// Naše e-usluge

Više o e-panelima

E-paneli se mogu konfigurirati kako bi se iz naše web aplikacije AMR Emasys prikazivale informacije o potrošnji energenata i/ili vode u realnom vremenu, kao i niz savjeta za uštedu energenata i vode koji potiču djelatnike na male promjene u svakodnevnom radu gdje se na taj način minimizira njihov negativan utjecaj na okoliš i ostvaruju uštede.

E-paneli su smješteni na najfrekventnijim lokacijama u objektu isključivo u cilju skretanja pozornosti i utjecaja na što veći broj ljudi (npr. kantine za osoblje, urede (open-plan) otvorenog plana, recepcije, čekaonice itd.).

Predstavite vas napredak i rezultate javno, vidljivo i transparentno

ZAJEDNO DO VEĆIH UŠTEDA