Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i energijom tvrtke Emasys d.o.o. primjenjuje se na usluge ugradnje i održavanja sustava za daljinsko očitanje i upravljanje potrošnjama energenata i vode te razvoj i održavanje vlastitog softvera za nadzor potrošnje.

Tvrtka Emasys d.o.o. uspjeh poslovanja temelji na visokoj razini kvalitete svojih usluga i softverskih rješenja kao i posvećenosti ispunjavanju potreba svih zainteresiranih strana i nadmašenju očekivanja svojih klijenata čije zadovoljstvo je mjerilo uspjeha uz financijske pokazatelje i poticaj za daljnje poboljšanje i napredovanje. Informacijska sigurnost i energetska učinkovitost su važni čimbenici koji utječu na kvalitetu naših usluga te na povjerenje koje smo stekli kod naših partnera i klijenata.

Ovom politikom Emasys d.o.o. i svi djelatnici tvrtke obvezuju se u svojoj službi i poslovima stalno osiguravati visoku razinu kvalitete djelovanja i racionalnu potrošnju energije i vode te poduzimati mjere zaštite povjerljivosti, integriteta i dostupnosti vlastitih i poslovnih podataka klijenata, a posebno:

 • Razmatrati kontekst organizacije i usklađivanje Integriranog sustava upravljanja sa strateškim ciljevima tvrtke EMASYS d.o.o.
 • Upravljati rizicima i prilikama kako bismo smanjili rizike i poduzimali kontrolne mjere te primjenjivali aktivnosti identificiranja prilika za poboljšanje
 • Zadovoljavanje zakonskih, regulatornih i ugovornih zahtjeva
 • Otvoreno i pravovremeno komunicirati sa svim zainteresiranim stranama, uključujući kupce, članove tima, poslovne partnere i dobavljače
 • Redovno osposobljavati zaposlenike s ciljem unaprjeđenja kvalitete rada, razvijanja svijesti i sposobnosti pravilne primjene mjera informacijske sigurnosti te podizanje ekološke svijesti
 • Mjerljivim ciljevima i nadzorom uspješnosti Integriranog sustava i primijenjenih mjera informacijske sigurnosti osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšavanje
 • Kontinuirano unaprjeđivati metode za analizu podataka o vlastitoj potrošnji energenata i vode te trajno držati potrošnju pod kontrolom
 • Kontinuirano provoditi analizu i rješavanje reklamacija te praćenje zadovoljstva kupaca kako bismo zajedno unaprijedili naše poslovne procese, rješenja i usluge
 • Aktivno raditi na dugoročnim odnosima s dobavljačima i kooperantima kako bi svim uključenim stranama omogućili uspješnije poslovanje
 • Prijaviti, istražiti i analizirati sigurnosne incidente te pokrenuti prikladne radnje radi otklanjanja uzroka prijetnji i umanjenja rizika
 • Osigurati kontinuitet poslovanja kod pojave neželjenih događaja u skladu s planom kontinuiteta poslovanja
 • Investirati u održavanje i nabavku energetski učinkovitih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje usluga te osiguranja Integriranog sustava

Isto tako djelatnici se obvezuju voditi sve aktivnosti s namjerom preventivnog djelovanja u svrhu onemogućavanja pojave incidentnih situacija te kontinuirano poboljšavanja sustava kvalitete, informacijske sigurnosti i energije.

Kako bi se postigla navedena nastojanja, Uprava utvrđuje ciljeve upravljanja Integriranim sustavom i osigurava resurse za njihovo postizanje. Pritom je sudjelovanje u Integriranom sustavu upravljanja posao svih zaposlenika kao ključnih nositelja aktivnosti sustava.

Ova Politika je dio Integriranog sustava upravljanja uspostavljenog prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 27001, ISO 50001 i drugim primjenjivim zahtjevima te podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

U Zagrebu, 06.10.2020.