// PAMETNO MJERENJE

Naplatna rješenja

U smjeru implementacije Smart tehnologija u vodoopskrbnim sustavima, nudimo rješenja automatskog prikupljanja i obrade podataka očitanja s vodomjera. Ugradnjom sustava daljinskog očitanja na obračunskim mjernim mjestima te implementacijom walk-by i/ili drive-by sustav modernizirajte proces prikupljanja podataka o potrošnji te omogućite nadzor stanja vodomjera i dijagnostiku problema.

Ugradnjom fiksnog sustava daljinskog očitanja u više-stambenim zgradama omogućuje se pravedniji način naplate koja se vrši na temelju stvarne potrošnje svake stambene jedinice. Kao dodatnu uslugu moguće je vlasnicima stambenih jedinica ponuditi individualno nadgledanja potrošnje preko web-aplikacije AMR Emasys, a sve u svrhu boljeg upravljanja vodom i smanjenja troškova.

rjesenja-vodoopskrba-emasys-uvodna
rjesenja-vodoopskrba-emasys-sekundarna
// Upravljanje vodom

Nadzor vodoopskrbnog sustava i program smanjenja gubitaka

Pravilnim određivanjem mjernih točaka kreiramo DMA i PMA zone u vodoopskrbnom sustavu, pomoću kojih možete pratiti stanja protoka i gubitaka u dijelovima vodoopskrbnog sustava. U sklopu ukupne ponude, nudimo:

  • ugradnju, upravljanje i održavanje mjernih uređaja i sustava telemetrije na vodocrpilištima i vodo zahvatima
  • prijenos podataka o zahvaćenim količinama vode prema zahtjevima Hrvatskih voda
  • izradu rješenja za zoniranje u svrhu nadzora
  • ugradnju nadzornog sustava s funkcionalnošću alarmiranja te
  • program detekcije i sanacije gubitaka.
Modernizacija obračunskog procesa

Nudimo automatsko očitavanje obračunskih mjernih mjesta u svrhu naplate

Kompletan nadzor sustava

Olakšavamo vam kreiranje i unaprjeđenje DMA zona te detekcije i smanjenja gubitaka

Ispunjavanje zakonskih obaveza

Ugrađujemo sustav na strateške točke uključujući vodocrpilišta i vodozahvata

Modernizirajte naplatni proces te preuzmite kontrolu nad vodoopskrbom sustavom

UZ VAS DO SMANJENJA GUBITAKA