Novosti

2. poziv za zelenu tranziciju energetski intenzivnih poduzeća

Pozor, energetski intenzivna poduzeća! Drugi poziv za potporu za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo sada je otvoren. Iskoristite ovu priliku za osiguranje financiranja ekološki prihvatljivih investicija i povećanje resursne učinkovitosti, usklađeno s ciljevima EU taksonomije.

Zašto se prijaviti?

Ulaganje u održive proizvodne procese donosi brojne prednosti:

 • smanjenje operativnih troškova kroz uštede energije i optimizaciju korištenja resursa.
 • povećanje konkurentnosti uvođenjem naprednih tehnologija s niskim emisijama.
 • usklađenost s EU regulativama osigurava dugoročnu održivost i bolju tržišnu poziciju.

Tko se može prijaviti?

Mala / srednja / Mid Cap poduzeća (do 3.000 zaposlenih) koji mogu jasno dokazati da planirana ulaganja doprinose u ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija, koji uključuju razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007) i to isključivo: 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31

Obvezni uvjet: udio troškova energije u prihodu prijavitelja ≥ 2,00% u 2023. godini

Iznosi Bespovratnih Sredstava

Iznosi bespovratnih sredstava variraju ovisno o kategoriji prijavitelja:

MSP-ovi:

 • najniži iznos potpore: 70.000 EUR
 • najviši iznos potpore: 995.000,00 EUR

Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 265.400,00 EUR
 • najviši iznos potpore: 4.645.200,00 EUR

*Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura , bez PDV-a.

Intenzitet potpora: ovisno o vrsti troška (od 35% – 75%)

Prihvatljive aktivnosti

 • uvođenje tehnologija za smanjenje energije i emisija stakleničkih plinova
 • optimizacija procesa u svrhu smanjenja energije iz neobnovljivih izvora
 • sustavi za praćenje potrošnje energije i vode
 • ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • ulaganja u zelene tehnologije za resursno učinkovitiju proizvodnju
 • uvođenje tehnologija za zamjenu primarnih sirovina sekundarnim
 • savjetodavne usluge vanjskih konzultanata

Rokovi

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 15.07.2024. godine u 11:00 sati

Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.01.2025. godine u 11.00 sati.


Više o najavljenom natječaju pogledajte ovdje.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.