Novosti
bespovratna sredstva EU-a za ISO certifikaciju

EU sredstva za ISO certifikaciju

Bespovratna sredstva za poduzetnike

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga i procesa

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Poziv za podnošenje prijava:

  • Očekivani datum početka: 15. srpnja 2024.
  • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 EUR.

Cilj:

  • Povećanje konkurentnosti hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu.
  • Povećanje prihoda od izvoza.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi).

Prihvatljive aktivnosti:

  • Uvođenje normi i standarda u poduzeća.
  • Certificiranje proizvoda.

Intenzitet potpore:

  • Financirat će se do 60% ukupne vrijednosti projekta.

Planirate li implementirati ISO 50001?

EMA – software za ISO 50001 može ubrzati vaš put do uspješne implementacije i olakšati kontinuirano upravljanje sustavom. Saznajte kako vam EMA može pomoći u postizanju usklađenosti s normom te kontinuirano nadzirati i analizirati vašu energetsku učinkovitost.

ISO certifikacija

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.