Novosti
Usklađenost s zakonom: energetski pregled ili ISO 50001?

Energetski pregled ili ISO 50001 za velika poduzeća?

U današnjem svijetu koji sve više teži održivom razvoju, energetska učinkovitost postaje ključna tema za poduzeća širom svijeta. U Europskoj uniji, Direktiva o energetskoj učinkovitosti postavlja obvezu za velike potrošače energije da provode energetske preglede ili implementiraju sustav upravljanja energijom u skladu s ISO 50001 standardom. No, kako odabrati pravi put ka energetskoj učinkovitosti i kako donijeti odluku između energetskog pregleda i ISO 50001?

U ovom članku istražujemo ključne karakteristike energetskog pregleda i ISO 50001 standarda, pružamo uvid u njihove prednosti i troškove te vam pomažemo donijeti odluku koja će voditi vaše poduzeće prema održivoj energetskoj učinkovitosti.

Zakonodavni okvir

U Europskoj uniji, Direktiva o energetskoj učinkovitosti (EED) propisuje da poduzeća koja su veliki potrošači energije trebaju provoditi energetske preglede svake četiri godine ili implementirati sustav upravljanja energijom u skladu s europskim ili međunarodnim normama (kao ISO 50001 standard) koji u sebi sadrži obvezu provođenja energetskog pregleda.

Ova obveza primjenjuje se na trgovačka društva koja tijekom poslovne godine prosječno zapošljavaju najmanje 250 osoba i ispunjavaju još jedan od druga dva uvjeta za svrstavanje poduzeća u kategoriju veliko poduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

Način provođenja energetskog pregleda za velika poduzeća, uvjete izdavanja i ukidanja ovlaštenja za energetske preglede za velika poduzeća te druga pitanja vezana uz ovlaštenje za energetske preglede za velika poduzeća, kao i sadržaj i način vođenja registra propisuje Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (Narodne novine, broj 123/15, 5/20 i 97/21).

Što je energetski pregled za velika poduzeća?

Prilikom energetskog pregleda velikog poduzeća radi se detaljna analiza svih sustava i potrošača energije i vode uključujući zgrade i vozni park (ako poduzeće koristi više od 50 registriranih vozila ili ako je snaga svih registriranih vozila firme veća od 3000 kW) s ciljem identificiranja i izvješćivanja o tokovima energije u poduzeću.

Na osnovu analize prikupljenih podataka, izrađuje se prijedlog specifičnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti pojedinog velikog poduzeća s pripadajućim troškovima kroz analizu potencijalnih mjera energetske učinkovitosti u kojoj se uzima u obzir ekološka i ekonomska opravdanost kao i životni vijek predloženih mjera.

Međutim, veliko poduzeće nije obavezno primijeniti predložene mjere energetske učinkovitosti i zbog toga energetski pregledi često pružaju jednokratnu snimku potrošnje energije, ali ne pružaju sustavni pristup za upravljanje potrošnjom energije u dužem periodu.

Troškovi vezani uz energetski pregled velikog poduzeća su definirani ponudom ovlaštene osobe, a ovise o prirodi velikog poduzeća. Energetski pregled je ipak složeni postupak koji traži veći angažman vanjskih usluga i normalno je da su potrebna veća financijska sredstva. Energetski pregled potrebno je ponoviti svake četiri godine.

Što je sustav upravljanja energijom (ISO 50001)?

Implementacija sustava upravljanja energijom (ili skraćeno EnMS – en. Energy Management System) uključuje energetski pregled postojećeg stanja zgrade, postrojenja i procesa te analiza potrošnje energije i vode zbog čega je prihvatljiva alternativa energetskog pregleda.

No, s implementacijom sustava upravljanja energijom također se uspostavlja energetska politika i strateški energetski ciljevi, kao i procesi i postupci za postizanje tih strateških ciljeva. Poduzeće je obavezno kontinuirano pratiti, mjeriti i poboljšavati energetsku učinkovitost kako bi se osiguralo da se potrošnja energije kontinuirano optimizira, a to se provodi kroz cikluse internih i eksternih audita i recertifikacije.

Implementacijom sustava upravljanja energijom poduzeće pokazuje svoju predanost za poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje troškova energije i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Troškovi vezani uz uvođenje i održavanje ISO 50001 standarda sastoje se od:

  • troškova edukacije audit timova za interne audite
  • troškova inicijalnog audita i certifikacije
  • periodičkih nadzornih audita (obično jednom godišnje) te
  • recertifikacijskih audita (svake tri godine).

Navedeni troškovi su definirani ponudom ovlaštenih certifikacijskih tijela. 

Za mnoge tvrtke koji već imaju implementiranu temeljnu normu ISO 9001, model upravljanja poduzećem je dobro poznat i potrebno je isti model primijeniti na još jedan segment poduzeća. Nove obveze koje su karakteristične za sustav upravljanja energijom postoje, ali one će biti lakše odrađene alatom koji poduzeće koristi već duže vrijeme. 

Kojim putem krenuti – energetski pregled ili ISO 50001?

Oba puta vode ka istom cilju ako je jedini cilj ispuniti zakonsku obvezu. Tada metodom ‘linija manjeg otpora’ mnogi će odabrati ono što traje kraće, ne stvara dodatne obveze i po mogućnosti ne trebaju značajnija financijska sredstva.

Međutim, kako održivost postaje sve važnija u svakodnevnom poslovanju, interes za profesionalnim sustavima upravljanja energijom također kontinuirano raste. Kada se uzima u obzir proširenja obveze nefinancijskog izvještavanja tj. izvještavanja prema ESG (Environmental, Social and Governance) kriterijima, certifikacija prema ISO 50001 standardu može biti korisna za poduzeća koja žele poboljšati svoju ESG ocjenu i pokazati svoju društvenu odgovornost.

Ukratko, implementacija ISO 50001 standarda preporučuje se poduzećima koja žele poboljšati svoju energetsku učinkovitost i smanjiti troškove energije zato što ovaj sustavni pristup osigurava da se potrošnja energije kontinuirano optimizira i da su uštede energije održive.

KORISNI RESURSI

Softver za vođenje ISO 50001

Vodić o sustavima upravljanja energijom

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.