Novosti
4 hands high-fiving

Slavimo svoje uspjehe – certificirani smo prema ISO standarda

Izuzetno smo sretni što možemo objaviti da je tvrtka EMASYS d.o.o. dana 27.02.2020. uspješno provela certifikacijsku provjeru sukladno zahtjevima normi za upravljanje kvalitetom, informacijskom sigurnošću te energijom. Certifikacijski audit je proveden od strane vodećih auditora organizacije Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, Wien / Quality Austria Adriatic d.o.o.. Uskoro ćemo postati ponosni vlasnici međunarodno akreditiranih certifikata za ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 i ISO 50001:2018. Zahvaljujemo g. Priskiću iz firme “Q-Projekt” na savjetodavnim uslugama tijekom implementacije sustava i pripreme za certifikaciju.

Logotipa Europska unija, Europski strukturni i investicijski fondovi te Operativni program konkurentnost i kohezija

EU PROJEKT: povećanje konkurentnosti tvrtke EMASYS kroz implementaciju integriranog sustava upravljanja kvalitetom, energijom i informacijskom sigurnošću

Projekt tvrtke EMASYS d.o.o. usmjeren je na povećanje konkurentnosti tvrtke i unaprjeđenje njenog poslovanje kroz uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i energijom sukladno međunarodno priznatim normama ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 i ISO 50001:2018.

Naziv korisnika: Emasys d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 244.687,50 HRK
Iznos EU potpore: 166.387,50 HRK
Trajanje projekta: 10.03.2019. – 10.03.2020.

Zašto ISO 9001:2015?

Konkurencija na tržištu traži dodatnu garanciju kvalitete radi smanjenja troškova i smanjenja rizika, kao i mogućnost dokazivanja izvrsnosti u poslovanju, te je uvođenje sustava upravljanja temeljenog na međunarodno priznatim normama, vrlo često i uvjet suradnje na domaćem i inozemnom tržištu.          

Zašto ISO 27001:2013?

Tvrtka raspolaže s visoko osjetljivim i povjerljivim  informacijama svojih klijenata o potrošnji energije te se pokazala potreba za dokazivanjem izvrsnosti u zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka te informacijskih sustava klijenata putem sustava upravljanja informacijske sigurnosti prema međunarodnoj normi.

Zašto ISO 50001:2018?

Osim uštede energije i smanjenje troškova kroz poboljšano upravljanje energijom, bitno je istaknuti da će cjelokupna slika tvrtke kao “zelene tvrtke” biti poboljšana kao i da će doći do poboljšane energetske i ekološke svijesti zaposlenika što je od izuzetne važnosti kod  prezentacije prema sadašnjim i budućim klijentima tvrtke, naročito imajući na umu da je osnovna djelatnost tvrtke upravo energetski management.

Informacije o projektu EU-a

Ovaj projekt obuhvatio je tijekom 12 mjeseci slijedeće ključne aktivnosti:

  • priprema za uvođenje i implementaciju sustava (dubinska analiza poslovanja tvrtke, obuka zaposlenika, izrada dokumentacijske osnove, praćenje primjene i podrška u procesu poboljšanja, interni audit),
  • proces certifikacije sa strane akreditirane certifikacijske kuće te registracija certifikacije.

Ciljevi projekta su:

  • dostizanje međunarodno priznate razine kvalitete
  • povećanje povjerenja kupaca
  • poboljšanje i povećanje kvalitete svih poslovnih procesa u tvrtki
  • povećanje produktivnosti rada
  • povećanje prihoda i smanjenje troškova

što će u konačnici rezultirati širenjem tržišta i povećanjem konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. 

Tvrtka želi postići da je tržište prepoznaje kao pouzdanog partnera koji će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja – kupcima prvi izbor pri kupnji, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner te biti društveno odgovorna tvrtka.

Kontakt osoba za projekt: Valentina Puljizević, valentina.puljizevic@emasys.hr

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Više o EU fondovima te o operativnom programu kompetentnost i kohezija pronađite na www.strukturnifondovi.hr

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.