Novosti
smart metering network

Što je daljinsko očitanje ili telemetrija?

Podatke o potrošnji možete naći na mjesečnim računima za komunalne usluge ili ih možete ručno očitati s brojila na tjednoj ili čak dnevnoj bazi. Navedeni načini praćenja potrošnje su ispravni i donekle vam daju uvid u dinamiku potrošnje vaših energenata iako se iskustveno dokazalo da u konačnici ne donose značajne benefite te znaju biti nepouzdani (mogu se pojaviti greške pri očitavanju brojila i pri ručnom unošenju očitanja u sustav). Na kraju, imate li vremena za dnevnu kontrolu svih brojila potrošnje vode, električne energije, plina…?

Nadalje, podacima prikupljenim na prva dva načina nedostaju potrebni detalji za učinkovito upravljanje energijom; tjedna ili mjesečna očitanja brojila ne mogu vam pokazati potrošnje energenata i vode u različitim dobima dana ili u različitim danima u tjednu, što je bazno za identifikaciju obrasca potrošnje, odnosno gubitaka ili rasipanja u vašim sustavima.

Daljinsko očitanje (en. Automatic Meter Reading - AMR) je tehnologija koja omogućava automatsko očitanje podataka (o potrošnji, dijagnostici i stanju) iz mjerača ili brojila te prijenos tih podataka u središnju bazu podataka za potrebe naplate, analize potrošnje energenata i vode te rješavanja problema sustava.

Pojam „telemetrija“ (od grčkih riječi tele = daljinsko i metron = mjera) također se koristi za ove vrste automatizirane komunikacijske procese pomoću kojih se mjerne količine i drugi podaci prikupljaju iz udaljenih ili nedostupnih mjesta i prenose na prijemnu opremu kako bi se omogućilo praćenje tih podataka. Sve češći izraz „Internet stvari“ (en. Internet of Things – IoT) također se odnosi na fizičke uređaje i svakodnevne objekte koji komuniciraju s drugima preko Interneta i mogu se daljinski nadzirati i kontrolirati.

Od čega se sastoji sustav daljinskog očitanja?

Bilo koji sustav daljinskog očitanja sastoji se od hardvera (mjerna oprema) i softvera (aplikacija) koji omogućuje daljinsko prikupljanje podataka o potrošnji te njihovu obradu.

  1. Potrebno je prvo ugraditi impulsne ili M-Bus module na postojeća analogna ili digitalna mjerila (vodomjere, plinomjere, kalorimetre,  brojila električne energije, pretvarače tlaka, termometre…) čiju potrošnju ili stanje se želi pratiti te sustav daljinskog očitanja koji će prikupljati podatke s brojila ili vodomjera te ih slati centralnoj jedinicu također ugrađena u objektu. Sustav može koristiti žičani M-Bus, bežični M-Bus OMS, Mod-Bus, LoRaWAN i NB-IoT tehnologiju. U rjeđim slučajevima brojilo ili vodomjer nije kompatibilan s AMR tehnologijom dostupnim na tržištu i potrebno je ga zamijeniti.
     
  2. S centralne jedinice podaci o potrošnji prikupljeni svaki sat, sedam dana u tjednu mogu se bežično prenijeti na server preko radio frekvencija, telefonske ili računalne mreže, optičke veze ili druge žičane komunikacije kao što su prijenosnici električne energije (en. power line carriers – PLC). Mnogi AMR sustavi koriste prednosti niske cijene i sveprisutnosti GSM mreža kako bi primili i prenosili podataka SMS-om. 
     
  3. Onda trebate softversko rješenje – web, desktop ili mobilne aplikacije dostupne s bilo kojeg pametnog telefona, tableta ili računala s internetskom vezom – koje vam omogućuju pregled i analizu svih podataka o potrošnji u jednostavnim formatima kao što su grafovi i tablice.  Analiziranjem podataka možete identificirati gubitke, implementirati mjere uštede kako biste smanjili gubitke te učinkovitije upravljati energijom, što u konačnici rezultira uštedom Vašeg novca. Obično softverska aplikacija nudi i nekakvu funkciju alarmiranja, koja vas odmah upozori u slučaju neobične potrošnje kako biste brzo mogli reagirati.

Daljinsko očitanje nudi nekoliko prednosti: dosljednost, praktičnost, točnost, kontrolu, i dokle god se podaci koriste kao baza za provođenje mjera uštede, u kratkom vremenu, ćete isplatiti uložena sredstva smanjenjem računa energenata i vode.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.