Novosti
Drvene kocke s slovima I S i O

EU projekt: uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, energijom i informacijskom sigurnošću

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke EMASYS kroz implementaciju integriranog sustava upravljanja kvalitetom, energijom i informacijskom sigurnošću

Naziv korisnika: Emasys d.o.o.

Opis projekta: Tvrtka Emasys d.o.o. započela je s provedbom projekta dana 10.03.2019.. Projekt tvrtke EMASYS d.o.o. usmjeren je na povećanje konkurentnosti tvrtke i unaprjeđenje njenog poslovanje kroz uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i energijom sukladno međunarodno priznatim normama ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 50001:2018.

Logotipa Europska unija, Europski strukturni i investicijski fondovi te Operativni program konkurentnost i kohezija

Zašto ISO 9001:2015?

Konkurencija na tržištu traži dodatnu garanciju kvalitete radi smanjenja troškova i smanjenja rizika, kao i mogućnost dokazivanja izvrsnosti u poslovanju, te je uvođenje sustava upravljanja temeljenog na međunarodno priznatim normama, vrlo često i uvjet suradnje na domaćem i inozemnom tržištu. 

Zašto ISO 27001:2013?

Tvrtka raspolaže s visoko osjetljivim i povjerljivim  informacijama svojih klijenata o potrošnji energije te se pokazala potreba dokazivati izvrsnosti u zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka te informacijskih sustava klijenata putem sustava upravljanja informacijske sigurnosti prema međunarodnoj normi.

Zašto ISO 50001:2018?

Osim uštede energije i smanjenje troška kroz poboljšano upravljanje energijom, bitno je istaknuti da će cjelokupna slika tvrtke kao “zelene tvrtke” biti poboljšana kao i da će doći do poboljšane energetske i ekološke svijesti zaposlenika što je od izuzetne važnosti kod  prezentacije prema sadašnjim i budućim klijentima tvrtke, naročito imajući na umu da je osnovna djelatnost tvrtke upravo energetski management.

Projekt obuhvaća slijedeće ključne aktivnosti:

 • priprema za uvođenje i implementaciju sustava (dubinska analiza poslovanja tvrtke, obuka zaposlenika, izrada dokumentacijske osnove, praćenje primjene i podrška u procesu poboljšanja, interni audit)
 • proces certifikacije sa strane akreditirane certifikacijske kuće te registracija certifikacije

Osim navedenih glavnih aktivnosti, aktivnosti u projektu su i upravljanje projektom i aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Projekt traje 12 mjeseci.

Ciljevi

Provedba projekta tvrtki Emasys će omogućiti:

 • dostizanje međunarodno priznate razine kvalitete
 • povećanje povjerenja kupaca
 • poboljšanje i povećanje kvalitete svih poslovnih procesa u tvrtki
 • povećanje produktivnosti rada
 • povećanjem prihoda i smanjenjem troškova

što će u konačnici rezultirati širenjem tržišta i povećanjem konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. 

Tvrtka želi i postići da je tržište prepoznaje kao pouzdanog partnera koji će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja – kupcima prvi izbor pri kupnji, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner te biti društveno odgovorna tvrtka.

Očekivani rezultati projekta

 • Nabavljene norme
 • Educirani zaposlenici za provedbu internih audita za sve tri ISO norme
 • Izrađeni dokumentacijski podsustavi
 • Provedeni interni audit
 • Izdani i registrirani certifikati ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 i ISO 50001:2018
 • Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Provedene aktivnosti upravljanja projektom

Ukupna vrijednost projekta: 244.687,50 HRK

Iznos EU sufinanciranja projekta: 166.387,50 HRK

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Više o EU fondovima te o operativnom programu kompetentnost i kohezija pronađite na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba za projekt: Valentina Puljizević, valentina.puljizevic@emasys.hr

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Emasys d.o.o.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.