Novosti
energy management application

Što je upravljanje energijom i vodom?

Upravljanje energijom i vodom je proaktivan i kontinuiran proces nadzora i kontrole energenata i vode u okrugu, organizaciji ili određenoj ustanovi. Upravljanje energijom bavi se postojećim izvorima energije te stvarnim potrošnjama energenata i vode, nad kojima organizacija ima potpunu kontrolu, a u svrhu učinkovitijeg korištenja te smanjenja potrošnje energenata i vode.

Glavni postupci upravljanja energijom, koje ćemo pogledati detaljnije, su:

 1. mjerenje potrošnje energenata i vode
 2. prepoznavanje prilike za uštedu energenata i vode
 3. poduzimanje mjera za naprednije korištenje energenata
 4. praćenje napretka kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje

1. Mjerenje potrošnje energije i prikupljanje podataka

Upravljanje energijom počinje mjerenjem stvarne potrošnje energenata i vode i prikupljanjem podataka kako bi se analiziralo korištenje električne energije, vode, sustava grijanja i hlađenja u Vašem objektu. Prikupljanje podataka dat će vam i osnovne podatke na koje ćete se moći osvrnuti na vrijeme kada ste poduzeli mjere za uštedu. Što više podataka prikupite i što su podaci detaljniji, to bolje.

Odakle onda možete dobiti svoje podatke?

Podatke o potrošnji možete naći na mjesečnim računima za komunalne usluge, možete ih ručno očitati s brojila ili se mogu automatski očitati koristeći automatska ili pametna brojila, koja će slati podatke na određeno softversko rješenje. Podacima prikupljenim na prva dva načina nedostaje količina detalja potrebnih za učinkovito upravljanje energijom; tjedna ili mjesečna očitanja brojila ne mogu vam pokazati potrošnje energenata i vode u različitim dobima dana ili u različitim danima u tjednu, što je bazno za identifikaciju obrasca potrošnje ili rutinskih gubitaka ili rasipanja u vašim sustavima. Osim toga, ručno očitavanje brojila oduzima vrijeme te nije pouzdano.

Uređaji za daljinsko očitanje koji bilježe, pohranjuju i prenose podatke o potrošnji energenata i vode u kratkim redovitim intervalima (svakih 15 minuta, 30 minuta ili sat vremena) idealni su. Podaci iz ovakvih uređaja se mogu pregledati i obraditi pomoću namjenske web aplikacije ili softverske platforme.

Daljinsko očitanje je upravo prvi korak prema učinkovitom upravljanju energijom.

Sveobuhvatni sustavi daljinskog očitanja prikupljat i obrađivat će podatke o potrošnji i prikazivati ih u lako čitljivim formatima kao što su grafikoni i tablice te vam pružiti detaljnu analizu potrošnje vašeg poduzeća u različita doba dana i u različite dane u tjednu.

2. Prepoznavanje prilike za uštedu energenata i vode

Analizom podataka stvarne potrošnje po danima, tjednima i mjesecima zasigurno ćete moći ustanoviti normalnu te prekomjernu potrošnju u Vašem objektu i prepoznati rutinske gubitke ili rasipanja energije odnosno kvantificirati mogućnosti za uštedu energije.

Na primjer možete otkriti da pogrešno konfiguriran ili neispravni sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije (en. HVAC) grije ili hladi praznu zgradu svake noći i svakog vikenda. Uspoređujući potrošnju toplinske energije s vanjskim temperaturama možda ćete uvidjeti da grijete zgradu čak i kada su vanjske temperature visoke.

Možda ćete svjedočiti apsurdnom (ali poznatom) fenomenu zagrijavanja uz istovremeno hlađenje zgrade ili se zapitati zašto je potrošnja električne energije relativno visoka u noćnim satima i vikendom. Nakon kratke istrage na licu mjesta mogli biste otkriti da djelatnici ne gase rasvjetu niti računala kada napuste ured.

U proizvodnom pogonu možete primijetiti da se često prelazi vrijednosti zakupljene vršne snage za koje plaćate penale.

3. Poduzimanje mjera za naprednije korištenje energenata

Sljedeći korak nakon što ste identificirali gdje i kako štedjeti energiju jest poduzeti mjere. Najlakše i najisplativije mjere uštede često ne zahtijevaju kompliciranu analizu niti velike investicije. Često su mjere besplatne ili uz minimalne investicije.

Uzimajući u obzir gore navedene primjere, mjere uštede mogu uključivati:

 • Ponovno konfiguriranje postavki HVAC sustava vašeg objekta ili zamjena neispravne upravljačke ploče
 • Isključenje sustava grijanja čim vanjska temperatura to dopušta
 • Podizanje svijesti o potrošnji energenata i vode među zaposlenicima i poticanje energetski učinkovitog ponašanja kao što je isključenje rasvjeta i računala na kraju dana
 • Izbjegavanje dodatnog opterećenja mreže.

Nadalje, sljedeći korak može uključivati:

 • zamjena stare opreme (npr. strojeva, isparivača, kotlova) novim energetsko učinkovitijim
 • zamjena obične žarulje sa žarnom niti sa štednim žaruljama
 • bolja toplinska izolacija zgrade npr. zamjenom starih prozora novim
 • ispitivanje te sanaciju gubitaka vode (čiji postojanje je često očigledno iz prikupljenih podataka)
 • redovito održavanje strojeva i motora, što sprječava dodatna opterećenja mreže, štedi 15% energije te sprječava kvarove.

4. Praćenje napretka

Nakon uvođenja mjera energetske učinkovitosti potrebno je i dalje mjeriti i analizirati potrošnje energenata i vode kako biste:

 • pratili efikasnost provedenih mjera
 • potvrdili razinu uštede
 • kvantificirali povrat ulaganja (u slučaju da ste uložili u novu opremu ili u druge projekte obnove energije)
 • pratili vlastiti napredak prema cilju uštede energije
 • bili u mogućnosti i dalje brzo reagirati na izvanredne (prekomjerne) potrošnje.

Kontinuirano praćenje omogućuje Vam kontinuirano poboljšanje s namjerom uklanjanja svake nepotrebne potrošnje energenata i vode jer s vremenom novi problemi će se pojaviti, a stari se mogu ponoviti. Na primjer, oprema i sustavi zastare, prekid napajanja može uzrokovati povratak tajmera na tvorničke postavke, a održavanje motivacije zaposlenika zahtijeva stalnu pozornost kako bi oni nadalje pazili na njihovo ponašanje odnosno minimizirali njihov negativan utjecaj na okoliš.

Također je pametno imati kontinuirani raspored poboljšanja kako biste iskoristili ostvarene uštede za implementaciju novih mjera energetske učinkovitosti: štedjeti te ponovno ulagati. Uz dokazane uspjehe u upravljanju energijom moći ćete osigurati kapital potreban za veće projekte s ciljem veće energetske uštede.

Upravljanje energijom je učinkovito korištenje energije kako bi se maksimizirala dobit minimiziranjem troškova.

U zaključku što je upravljanje energijom? Radi se o izgradnji osnovnih informacija za donošenje ispravnih odluka o izboru primjene mjera energetske učinkovitosti, a zatim o poduzimanju mjera kako biste smanjili potrošnju energenata i vode. Sustavi daljinskog očitanja mogu automatizirati proces od prikupljanja podataka do analize i izvješćivanja, što rezultira više detalja, većom točnošću i boljim odlukama.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.