Novosti

Proširenje telemetrijskog sustava kroz projekt energetske obnove

Jedan od naših najstarijih korisnika “Neuropsihijatrijska Bolnica dr. Ivan Barbot Popovača” nedavno je započeo više projekata energetske obnove koje financira EU. Bolnicu od cca. 20.000m2, bruto površine, čine 23 zgrade, od tri zgrade starog dvorca iz 19. stoljeća do zgrada sagrađenih u 1950-ima do 1985. Dogradnja nekoliko zgrada je vršena nakon 1995 godine.

Uz energetsko-učinkovite mjere koje se odnose na rasvjetu i toplinsku izolaciju fasade i stolarije, ovi projekti uključuju i proširenje već postojećeg bolničkog telemtrijskog sustava za praćenje potrošnje energenata i vode.

Telemetrijski sustav, kojim Emasys upravlja već više od 3 godina, trenutno se sastoji od 1 obračunsko elektrobrojilo, 8 obračunskih plinomjera i 3 obračunska vodomjera, 5 kontrolnih elektrobrojila, 9 kontrolnih vodomjera i 1 kalorimetar. Cijeli sustav zasnovan je na bežičnom M-bus protokolu, a vanjska aktivna antena pojačava snagu signala između zgrade gdje je smještena i svih pojedinih mjernih mjesta (neka mjerna mjesta udaljena su preko 650m).

Naš sustav prikuplja podatke o potrošnji sa svih mjernih mjesta i automatski ih šalje u nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE) pomažući bolnici prilikom ispunjavanja zakonskih obveza.

Nadalje, kako bi utjecali na svijest ljudi, kod hitno-prijemne ambulante postavljen je EE-panel. Ovaj LCD monitor prikazuje informacije o potrošnji energenata i vode bolnice u realnom vremenu na temelju očitanja našeg sustava, ali i niz savjeta za uštedu koji potiču djelatnike, ali i korisnike na male promjene u svakodnevnom radu.

Sustav nadzora pokriva većinu objekata tako da uprava može dobiti detaljniji uvid u način kretanja komunalnih usluga kroz objekt, što znatno olakšava prepoznavanje energetske neučinkovitosti.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.