Novosti
Prednosti upravljanja energijom:čuvanje okoliš i smanjenje troškova

Upravljanje energijom kod svih poslovnih subjekata definitivno ima smisla!

Upravljanje energijom bavi se stvarnom potrošnjom energentima (plin, električna energija, lož ulje, para, toplina) i vode u nekoj poslovnoj cjelini (odjel, objekt, tvornički ili bolnički krug…) nad kojom organizacija ima potpunu kontrolu. Upravljanje energijom je:

  • mjerenje i praćenje potrošnje energenata i vode
  • analizom podataka identificirati mogućnosti za uštedu energenata i vode
  • provedba mjera za učinkovitije korištenje energenata i vode
  • kontinuirano mjerenje i daljnje praćenje potrošnje energije i vode

U našem članku „Što je upravljanje energijom“ detaljnije se razmatra svako od ovih postupaka. Za sada je dovoljno reći da optimalno upravljanje postojećim energetskim resursima i vodom s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti poslovanja u konačnici dovodi do značajnih novčanih ušteda.

Na primjer, smanjivanjem termostata za samo 1°C godišnje možete uštedjeti približno 5% energije za grijanje. Zamjena starog kotla na lož ulje, kondenzacijskim kotlom na prirodni plin, može rezultirati financijskom uštedom i do 73%. Štedne žarulje, kao što su halogene žarulje, kompaktne fluorescentne žarulje i LED diode, obično troše oko 25% -80% manje energije od tradicionalnih žarulja i traju 3 do 25 puta duže.

No, upravljanje energijom ima smisla kao strategija poslovanja na mnogo više razina, od ekonomske koristi, kompetitivnih prednosti, energetske učinkovitosti…

Smanjuje rizik za vaše poslovanje od povećanja cijena energenata i vode

Upravo praćenje potrošnje energenata i vode te učinkovitije korištenje tih resursa može zaštiti poduzeća od rasta cijena energetskih resursa i nestašice opskrbe. Uz rastuću potražnju (prema Međunarodnoj agenciji za energiju procijenjeno je povećanje od 48% između 2012. i 2040) i smanjenje opskrbe fosilnim gorivima i pitkom vodom, troškovi energenata i vode i dalje će rasti. To može ozbiljno utjecati na profitabilnost vaše tvrtke, pogotovo ako ste veliki potrošač energije. Redukcijom potražnje za energentima i vodom te vaše ovisnosti o ovim resursima, smanjujete rizik za vaše poslovanje.

Budite korak ispred!

Kao članica Europske unije, Hrvatska je dužna postići ciljeve „20-20-20“, odnosno Hrvatska mora smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20% ispod razine iz 1990. godine, povećati energetsku učinkovitost za 20% i ostvariti 20% udjela obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije do 2020. godine.

Vladin četvrti Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU) koji pokriva razdoblje od 2017. do kraja 2019. godine ističe različite programe s ciljem postizanja ciljeva „20-20-20“, koji uključuju niz programa financiranja za projekte obnove i mjere energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji, javnom sektoru, komercijalnim i turističkim sektorima, kao i u stambenom (obiteljske kuće i stambene zgrade) i građevinskom sektoru.

Ako danas prihvatite upravljanje energijom kao dio osnovne poslovne strategije te krenete ulagati u mjere energetske učinkovitosti, vaše će poslovanje sutra biti u znatno boljoj poziciji prilikom uspostavljanja novih standarda energetske održivosti, ciljevima ili regulatornim zahtjevima koje trebate ili ćete trebati prihvatiti u bliskoj budućnosti…

Postoje i društvene i ekološke prednosti za smanjenje potrošnje energije, kao što su:

Očuvanje fosilnih goriva i minimiziranje utjecaja na okoliš

Osim smanjenja potrošnje vode i energije, gospodarenjem energijom smanjuje se također utjecaj tvrtke na okoliš za opće dobro našeg planeta. Trošenjem manje vode i fosilnih goriva, doprinosimo očuvanju naših prirodnih resursa te usporavamo ili sprečavamo buduće iscrpljivanje resursa, što će zauzvrat zasigurno utjecati na tempo rasta cijena istih.

Nadalje, fosilna goriva – nafta, ugljen i prirodni plin – su izvori energije koji stvaraju visoke emisije ugljika. Smanjenje potražnje za fosilnim gorivima kao izvorom energije smatra se ključnim rješenjem problema smanjenja emisija stakleničkih plinova, a time i klimatskih promjena. Prema Međunarodnoj agenciji za energiju, podignuta razina energetske učinkovitosti u zgradama, industrijskim procesima i transportu mogla bi smanjiti svjetske energetske potrebe za jednu trećinu do 2050. godine te pozitivno utjecati na globalne emisije stakleničkih plinova.

Dakle, upravljanje energijom omogućuje tvrtkama da analiziraju stvarnu potrošnju energenata i vode  što u konačnici sigurno vodi do učinkovitijeg upravljanja potrošnjom energenata i vode kao najjednostavnijem i najisplativijem načinu smanjenja potrošnje energije. I zašto ne iskoristiti financijske poticaje koje pruža Europska unija kako bi se smanjili troškovi ulaganja, skratilo vrijeme i povećala stopa povrata ulaganja.

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.