Studije

U Vodovodu Klinča Sela smanjili smo gubitke vode s 58% na 28%!

Kao dio programa Hrvatskih voda smanjenja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima koji se generiraju u značajnim količinama u Republici Hrvatskoj, Vodovod Klinča Sela je angažirao Emasys d.o.o. za uspostavu nadzorno-upravljačkog sustava na vodoopskrbnom sustavu Klinča Sela i specijaliste za ispitivanje i sanaciju gubitaka Aquaspecijal d.o.o.

Projekt je uključivao početnu analizu stanja vodoopskrbnog sustava, čiji nalaz je usmjeravao instalaciju telemetrijskog sustava (smart metering) na strateške točke sustava, uključujući tri vodocrpilišta i tri vodozahvata. Podaci o potrošnji dobiveni u realnom vremenu iz našeg sustava telemetrije pomogli su identificirati DMA zone i najproblematičnija područja. Tada se krenulo radnjama ispitivanja cjevovoda i izvršene su sanacije puknuća i optimizacija hidrotehničkih građevina nakon čega su eliminirani najveći gubici, što je smanjilo ukupne gubitke s 58% na 28%.

Za više informacijama možete pročitati cijeli članak u časopis Hrvatske vodoprivreda (broj 235, str. 24–27, https://www.voda.hr/hr/casopisu-hrvatska-vodoprivreda).

Author

Emasys

Implementiramo prilagođena rješenja daljinskog očitanja u svrhu smanjenja potrošnje energenata i vode za višu operativnu učinkovitost i konkurentnost poslovanja te za zeleniju budućnost.